Page 1: Welcome

As alumni, you will have many fond memories of Swansea University. We hope to continue to create outstanding memories for many more students in the years to come. Through you, past students and ambassadors of the University, we can inspire the next generation of graduates. Do you have a story to tell? Can you provide a case study, come back to campus to give a careers talk or offer work placements?Thank you for completing this form and pledging your support to Swansea University.


Fel cyn fyfyriwr, bydd gennych lawer o atgofion melys o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn gobeithio dal ati i greu atgofion arbennig i lawer mwy o fyfyrwyr yn y blynyddoedd sydd i ddod. Trwoch chi, sef cynfyfyrwyr a llysgenhadon y Brifysgol, gallwn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o raddedigion. Oes gennych chi stori i'w hadrodd? Allwch chi ddarparu astudiaeth achos, dod yn ôl i'r campws i roi sgwrs am yrfaoedd neu gynnig lleoliadau gwaith?Diolch am lenwi'r ffurflen hon ac addo eich cefnogaeth i Brifysgol Abertawe.

If you submit your answers you will not be able to return to this page.